Yaşanılan pandemi dönemi, perakende dünyasında çok köklü değişikliklere yol açıyor.

Online perakendeciler, artan siparişlerini karşılamaya çalışırken, envanterlerini optimize etmek ve israfları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Fiziki perakendeciler, azalan yaya trafikleri yanında, online perakendecilerin hem kolay hem de fiyat avantajları ile rekabet etmeye çalışıyorlar.

Bu nedenle perakendecilerin yeni deneyimler yaratmak ve online…

Dünyanın en değerli firması Apple 3 Trilyon $’a ulaştı.

Steve Jobs sonrasında Tim Cook konusunda çok tartışmalar olsa da, Apple büyümesine devam ediyor gözüküyor.

Steve Jobs, Apple’ın piyasa değerini arttırırken, akıllı telefon devrimini meyvelerini toparladı.

Şekil 1 . Apple Hisse Değeri artışı

Apple bu değişimi, iMac, iPod, İPhone ve İpad…

Bu yıl yapılan Tüketici Elektroniği fuarında öne çıkan iki trend, araçların elektronik hale dönüşmesi ve insanın elektronik hale dönüşmesiydi.

Aracın elektronik hale dönülmesinde, sadece araba, kamyon gibi araçların değil, tüm mobilite araçlarının elektronikleşmesinden bahsediyorum. …

Platform iş modelleri bir dönem yoğun şekilde gündemimizi meşgul eden konular arasındaydı.

Platform yaratmaya ürün persfektifinden bakıldığında, o platformun yaratılması ve platform üzerinden ekosistem oyuncularının yapılandırılması ve iş modeli kurarak paydaşların anlamlı bir değer oluşturma sürecidir.

Ürün yaşam çevrimi içerisinde, ürünü yaratma sonrasında gelişim, olgunluk ve modası geçme ile karşı…

Her işi, herkesin bilmesi mümkün değil. İşbirliği bir işi bilen ve yapan ile hiç bilmeyenin ve yapmayanın eşit ve adil şartlarda, işbirliğini tetiklemesi ile başlıyor.

Kapitalist sistemlerimiz, kaynak her zaman satın alınabilir birşey olarak görüldüğü için sistem her şeyi parasını vererek yaptırmak ve kendi altında toparlamak istiyor. …

Bir konunun derinini görebilmek çok uzun mesailer gerektirir.

Konuyu yüzeysel olarak görüp, onlar ile ilgili yorum yapmak stratejik düşünenler ve aklını çok sevenler için cazibeli bir durumdur.

Stratejik düşünenler, genel düzlem içerisinde, işin felsefesini anlayarak bir fırsat çerçevesini görüyor olabilirler. …

Dijital bankacılık, geleneksel bankaların dijiatlleşmesi ve mobilleşmesi ile hayatımıza girmiş olsa da, sanırım bir de dijital olarak doğan, saf dijitaller var.

Bu durum, bizim kuşağın internet ile daha sonradan tanışması gibi, bankalarda dijital ve mobilleşmeyi daha sonra tanıdılar. Z kuşağı dediğimiz, dijital doğanlar ise, bankalarında dijital doğmasını tercih ediyorlar.

Neden…

Çok analitik ortamlarda teknik haklı olmak çok kritik bir durumdur. Ürün odaklı veya veri odaklı olarak doğru tektir. Hesaplamaların sonuçları kesindir.

Hayat ise bu kadar kesin değildir ve belirsizlikler içerir. Belirtildiği şekilde hesap yapılamadığı gibi, zaman ekseninde de sürekli olarak hesaplamalarınızı güncellemek gerekir.

Karşılaşılan problemler, sadece teknik perspektiften bakıldığında, süreç…

Gelişim, insanın doğası, kalıtımı ve çevresinden etkilenerek, bireyin karakter ve davranışlarını oluşturma süreci.

İlk Dünya’ya gelişinden başlayarak, bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden gelişimi., büyümesi, olgunlaşması ve öğrenme etkileşimi.

Bir canlıyı düşündüğünüzde, gerekli ortamı, gerekli kalıtım ve özü, doğayı yakaladığında gelişimini sürdürür.

Gelişim bir bütün olduğu için, bir alandaki…

Ürün yol haritanızda keyfilikten kaçınmak sizi daha iyi ürünler geliştirmenize ve satmanızı sağlar.

Konfor alanı yüksek ve ürün aşığı topluluklarda keyfilik müthiş bir problem olarak ortaya çıkar.

Müşteri odaklı olarak ürün tasarlamak bu keyfiliği bozar. Bu durumda satılabilir ürünler ortaya çıkartırsınız. …

Ferhat Ünlükal

Lifetime Learner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store