Anlamsız İstila

Ferhat Ünlükal
3 min readJan 22, 2023

İstila, çok sayıda savaşçının, başka birinin sahip olduğu topraklara agresif şekilde girdiği bir saldırı olarak geçer.

Fetihler, bir bölgenin kontrolünü ele geçirmek, otoriteyi özgürleştirmek, yeniden kurmak, bir ülkenin bölünmesini zorlamak, yönetimi değiştirmek, taviz almak veya bunların kombinasyonu için yapılır. Temelinde güç ile ilgilidir.

Arkeolojik kanıtlar, istilanın tarih öncesinde sık sık meydana geldiği, teknoloji gelişmelden önce ordular tek bir büyük güç olarak hareket etmek durumundaydı. Bu, doğası gereği, istila stratejisine yol açtı. İstila ile birlikte, hükümet, din, felsefe ve kültürel değişim bu yönde gelişir.

Kimya’da asit veya bazı seyreterek, yeni bir form elde edilmesi gibidir. O bölgedeki asıl halkın ortadan kaldırılması veya kontrol edilmesidir.

Kurulan medeniyetlerin, seyreltilmesi ve ganimetlerin istilacıların eline geçmesi operasyonudur.

Kurulan medeniyetler, felsefe, bilgi ve anlam ile kurulmuştur ancak savaşcılar, çıkarlar ve hırslar ile işgal edilirler. Savaşçılar ise, o medeniyeti bir kez daha kuramaz. Yeniden gelirler üretebilmek, değer ile alakalıdır. Değerin yaratılması için de, meslek, anlam, felsefe, bilgi ve bilgelik gerektirir. Yeni yerleri istila bir meslek haline gelmek durumundadır. Katil Fareler hikayesindeki gibi.

Hiyerarşik büyük yapılarda, antik çağlarda olduğu gibi, tek bir güç olarak hareket etme arzusu ile yeni oluşumlara istila stratejisi ile yaklaşmak durumunda kaldılar. Kendi felsefelerini, kültürlerini oraya yaymak istediler. Felsefeleri, savaşçı kökenlerinde olduğu gibi, ganimet, makam ve rütbeydi. Kültürleri de askeri sistemden gelen biyat kültürüydü.

Geçmişte toprakları, organizasyonları istila edenler, bugün beyinleri istila edemediği, sürdürülebilirliği için felsefesinin, bilginin, bilgeliğin gelişmesi gerektiğini düşünmediği için, yeni bir medeniyet veya iş modeli yaratmada zorlanıyor. Çevik organizsyonlar bu nedenle, bir kültürel değişimin anahtarı haline dönüşüyor. Bu yapılarda, uzmanlıklar, bilgi, otonomi bir araya geliyor.

Çinliler tarihte birçok kez istilaya uğramış. Konfüsyusu temel alan geliştirdikleri felsefe ile düşmanlarını içine alarak eritmeyi başarmıştır. Barışçıl temel içerisinde, onları içine alarak asimile etmiş ve kendine benzetmiştir.

Osmanlı, istila ettiği yerlerde, serbestlik sağlayarak, onların medeniyetlerini ortadan kaldırmadan, 500 yıl hüküm sürmüştür.

İstila’nın içerisindeki bile anlam, bunun içerisindeki felsefe yok ise, medeniyetleri kuranların felsefesi, anlamı, bilgeliği hala geçerlidir.

Bu anlam kaybolmadığı sürece, zaman içerisindeki değişimde, anlam ve felsefesi ile işgal etme girişimleri, açlık ve sefalet ile devam edecek, katil farelerde yeni avlar için oradan ayrılacaklardır.

Asitik veya bazik etki sulandırılarak, seyrelecek, sonrasında, değer üretmediği için ortadan kalkacak ve temel ilk madde haline dönüşecektir.

Tarihten bu güne savaş ile kazanılmayacağı düşünülen konular, göç ile kazanılmaya çalışılmış. Kavimler göcü, dünya tarihini, kültürünü, medeniyetlerini etkilemiş.

Bugünü anlamak, yarını yaratmak anlamına geliyor. Zaman, sabır ve anlam içerisinde, medeniyetler ve kültürler yeniden kurucu ayarlarına gelecektir.

Bunun farkındalığı için, medeniyeti, felsefesini oluşturmak, içerisinde anlamı bulmak durumundasınız.

Makam, rütbe, şan ve şöhret için, anlam bulmadan yapılan istilalar, medeniyetin, iş modellerinin anlamı, felsefesi, değeri içerisinde tekrar geri gelecektir. Sorununuz o anlamı kaybetmiş, yozlaşmış bir topluluk yaratmayın.

Yozlaşmış topluluklar kendi sonlarını kendi getirirler. Çünkü anlamın vizyon ile birleşmesi gerekir. Vizyon ve stratejiyi de, ürün gibi mekanik okuduğunda, o zaman bir görev olarak yaparsın ancak vizyon içerisindeki anlamdır.

Görme organı olmazan zihinsel görme ve algılama fenomenidir.

Anlamsız istilaların sonu, eğer topluluklar asimile edilmemiş ise, anlamlı yeniden doğuş hikayesidir.

Asimilasyon, dejenerasyon şeklinde olduysa, artık tek çıkış, felsefesini başka bir noktada kurmaktır.

Ana felsefenin, ana karadan ayrılması gerekir. Bu da sürgündür.

--

--

Ferhat Ünlükal

Fintek sektöründe deneyime sahip bir liderdir. İş dünyasında girişimcilik ve değer yaratma üzerine, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır​.