Cüzdanlar ve açık kaynak

Ferhat Ünlükal
2 min readSep 4, 2023

Cüzdanlar devletlerin kendi anahtarları ile nasıl korunmak zorundaysalar, bir o kadar da, ekosistemleri destekleyebilmek için, açık kaynak kodları ile çalışmak durumundadur. OpenWallet Vakfı (OWF)’de bu amacı gerçekleştirmek için çalışıyor. Google açık kaynaklı ekosistemi desteklemek için bu yapının içerisine girdi.

Devletlerinde OpenWallet ve OpenFiscal gibi yapıları oluşturabilecek birlikleri desteklemesi ve bunlar üzerinde ekosistemlerin yapılanması ihtiyacı oluşmaktadır.

Google’ın cüzdandaki liderliği bu açık platformlar ile daha genişleyecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

Bu arada OWF’de, Google diğer uzmanlık alanlarını, sahada çözmüş olduğu problemleri de anlayarak, daha sağlıklı bir cüzdan ekosistemi oluşturma hedefini gerçekleştirebilir.

Dijital cüzdanlar için açık kaynaklı yazılımların önemi giderek artıyor. Benzer şekilde cüzdanlar kadar, dijital kimlik doğrulamalarının ulusal ölçekte yapılması cüzdanların önündeki diğer önemli engel.

Modüler Açık Kaynak Kimlik Platformu (MOSIP)’de OWF’nin bir üyesi olarak, cüzdanları daha ölçeklenebilir hale dönüştürmeye çalışıyorlar.

Doğrulanabilir Kimlik verileri ve OpenID spesifikasyonuna dayalı BLE tabanlı kimlik bilgisi paylaşımı için kod bileşenleri oluşturuluyor.

Cüzdanlarda kendi içerisinde, standartlaştırılmış bir ürün haline dönüşüyor. Modüler ve açık mimari yapıları ile düşük pazar bozulmalarına imkan tanıyabilirler.

Açık, güvenilir ve birbirleri arasında çalışabilen sistemleri oluşturma potansiyeli bulunuyor. Dijital cüzdanlar içerisine girecek dijital kimliklerinde nasıl kullanacaklarını şekillendirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Dijital paralar, dijital cüzdanlar ve açık kaynaklı cüzdan yapıları da vergi sistemleri ile tam entegre olarak çalıştıklarında, tüketiciler, açık ve servis bankacılığı için büyük bir değer oluşturacaklar.

OWF, Avrupa Linux vakfının bir projesi olarak devam ediyor. Açık, güvenli, ortak çalışabilen dijital cüzdan çözümlerinin küresel olarak kabul görmesi için şirketlerin güçlerini birleştiriyor. Hükümetlerinde bu süreçte açık cüzdanları vergi toplama aracı olarak kullanmaları için birlikte çalışmaları kıymetli bir girişim olacaktır.

Özellikle dijital para konusunda ilgi duyan devletlerin, dijital para, cüzdan, vergi sistemleri, açık ve servis bankacılıklarını bir bütün halinde düşünmeleri gerekecektir.

Devletlerin vergi toparlama konusunda, bir çok çalışma olacağı gibi, bu çalışmaları yapay zeka ile de zenginleştirmeleri gerekecektir.

Ödemede orkestrastonunun önemini pekçok yazımda bahsetmiştim. Bugün cüzdanlar içerisinde orkestrasyonun da bir o kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.

Kullanıcıların gizliliği, seçimleri, güvenliği oluşturulmadan yapılacak cüzdanların ölçekleme problemleri ile karşılacağı çok aşikar. Bu noktada cüzdanlar arasıdnaki standartların oluşturulması da, kartlı ödeme şemalarındaki standardizasyonu ve kolaylığı oluşturabilecektir. Müşteri deneyiminin mükemmel hale dönüştüğü cüzdanlar ile ölçekleme şansına sahip olabileceğiz.

Bunun için ulusal standartların oluşturulması ile başlamakta fayda olur. Tüm ödeme alan cihaz ve platformların katılacağı, devletlerin vergi altyapısını düzenleyeceği, yapay zeka ile destekleyeceği, ulusal kriptoloji enstitülerinin tanımlama yapabileceği bir cüzdan yapısının ulusal dijital paralar ve ödeme şemaları için kıymetli bir katkı olacaktır.

--

--

Ferhat Ünlükal

Fintek sektöründe deneyime sahip bir liderdir. İş dünyasında girişimcilik ve değer yaratma üzerine, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır​.