Değişim Liderliği

Ferhat Ünlükal
2 min readMar 23, 2022

--

Bugünün belirsizlik dünyasında, liderlerin en büyük problemi değişime liderlik etmek.

Değişim ilk olarak kendinde başlıyor. Değişmek istiyorsan ilk kendini ve seni oluşturan bileşenleri ortadan kaldırman ve kendini yeniden yapılanma yaratman gerekiyor.

Sonuçlar üzerinden gitmeniz mümkün değildir. Onu oluşturan sebep ve süreçleri değiştirmek gerekir ki, sonuçlar değişebilsin. Albert Einstein, “Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek deliliktir.” diyor. O da sürecin ve zihniyetin değişmesini adresliyor.

Zihniyet mevcutta o sistemde rütbeleri, hiyerarşiyi, kompanzasyon sistemlerini oluşturduğu için, bu sistemin içerisinden farklı bir şeyi yaratmayı beklemek Einstein’in söylediği delilik olur.

“21. yüzyılın cahilleri, okuma yazma bilmeyenler değil; öğrenmeyenler, yeniden öğrenemeyenler ve öğrendikleri yanlışları değiştirmeyenler olacaktır” diyor Alvin Toffler.

Nasıl yapacağız, öğrendiklerimizi unutacak mıyız? Eski bildiklerimiz çöp mü olacak?

Kapitalist sistemler, hiyerarşik olarak yönetimlerini X (yol)= V (Hız)*T (Zaman) formülü ile motive ettiklerinden dolayı, V hızını hiyerarşideki pozisyona ve kompanzasyona bağladığınızda, V sabit anlamına gelir X yolunu arttırmanın tek yolu zamanı arttırmaktan geçer. Dolayısıyla hiyerarşik yapılar, zamana ve bugün kü zamana oynarlar. Süreç, sonuçları oluşturduğu için, bu yapılardaki çıktıyı farklılaştırmak çok mümkün olmaz. Geleneksel işler içinde, uzun dönemli ayakta kalmak için güzel bir formüldür. Buna göre, rütbeler ve tecrübe ile organizasyonlar motive edilir. Bu yapıda zamanı en az kalan üst yöneticinin risk alması zaten mümkün değildir. Bu yapılar yukarıya doğru daralan organizasyonlar olduğu için politika ve siyaset üretmek zorunda kalır ve yeteneklerin sürdürülebilirliği azalır. Standart işlerde de, yetenekler çok kritik olmadığından, yedekleme planları ile çözülmeye çalışılır.

Paydaş kapitalizm ile bu formülü bir miktar iyileştirmek olasıdır. Değeri oluşturan insanların kompanzasyon sistemleri hisse ve primlerini farklılaştırılarak, X (yol) = 2V (Hız) * T (Zaman) yapılabilir. Bu geleneksel işlerde yeni işlere doğru hareket etmek isteyen organizasyonlar için bir alternatif olabilir. Çevik organizasyonlarda V bir çarpan ile çaprılarak, X yolunda daha müşteri odaklı ve değer odaklı olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bugünün hızlı dönüşen, mobil ve internet bazlı işlerde, fintek sektöründe, ekosistemler ile bu model X (Yol) = V^2 (Hız) * T (Zaman) hızın karesi ile çalışmak durumundayız. Burada artık yetenekleriniz bir girişimci olarak hareket etmek durumundadır.

Ancak gelecek tamamıyla dijital ortamda kurulmuş ve akıllı kontraklar ile yönetilen işler ve token sahipleri tarafında yönetilen ve en iyilerin token hissesi kazanarak oluşturdukları ekosistem bazlı platform modelinde X (Yol) = V^N (Hız) * T (Zaman) olarak hareket edeceklerdir. Hızın N’inci kadar daha hızlı bir blockchain bazlı yönetim platformu yaratma şansına sahip olabileceğiz. Bu konuda daha detaylı bilgi için aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

Sözün özü, geleceği şekillendirmek için, mevcut sonuçlarınıza değil, süreçlerinizi yeniden yapılandırmak durumundasınız. Süreçlerinizi gig ekonomiye veya paylaşım/platform ekonomisine çevirmeniz, sistem içerisindeki parametreleri ve motivasyon faktörlerini değiştirmekten geçer. İnsanların WİNFM (What is in it for me) radyoları her zaman çalışır unutmayın.

Kapitalist sistemin motivasyon unsurları ile geleceği yönetmeye ve oluşturmaya çalışırsanız, sonuçları değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Sonuçları değiştirmek için, onu oluşturan süreçleri ve parametrelerini değiştirmeye bakın.

--

--