Dijital organizasyon ve kültür

Ferhat Ünlükal
5 min readMar 26

--

Dijitalleşme için dijital yeteneklere ihtiyacınız vardır. Dijital çağda bir çok organizasyon bu dijital yetenekleri içerisine almaya ve sistemlerini dijitalleştirmeyi arzuluyor.

Bu süreci, sadece yetenekler olarak okuyamayız. Yetenekleri çalıştıracağıınız organizasyon ve kültürünüzde ortak hedeflere gitmenize yardımcı olur.

Hiyerarşik olarak öncüllenmiş, fonksiyonel yapılarınız varsa, o zaman yeteneklerinizi kullanamaz duruma gelebilirsiniz.

Sanayi devriminin oluşturduğu sistematik aksiyonlar yanında, etiketleme alışkanlıkları, konuları derin anlamasına ve insanları birleştirmesi için engeldir. Bu yapılar, kişisel hırs, çıkar ve egolar ile beslendiğinde, o zaman tam bir felaket haline dönüşebilir.

Dinlememe, anlama için çaba göstermeme, gerçekleri kabul etmeme, ego ile birleştiğinde, çoğunluğu oluşturan katil farelerin linç kültürünü oluşturur.

Bu siloları kültür yaratır. Herkes kendisini korumasını öğrenir. Limbik sistem savaş ve kaç tepkileri üretir ve kültürü o şekilde rahatlıkla dönüştürürsünüz. Siloları yıkmak için, psikolojik güven ortamını yaratarak, iş birliği yanında, sürdürülebilirlik için verilerin ortak bir platformda toparlanması, her noktada aynı verinin farklı versiyonunun olmaması, bir grubun halimiyetinde iş yapış tarzının benimsenmemesi önem arz eder. Ekip üyelerinin eşit olmadığı varsayımı ile HIPPO’ların oluşması ve sonrasında da, birbirini yiyen bireyler ordusu haline dönüşebilirsiniz.

Amazon’da olduğu gibi, verilerinizi tek bir platformda toparlayabilmek, tüm yapınız için hayatidir. Veri ile çalışabilmekte daha doğru karar vermenize sebep olur. Veri yoksa, içgüdüleriniz ile karar vermek zorunda kalırsınız ve bu da sizi yanıltabilir. Her zaman veriniz olmayacağını düşünürseniz de, içgüdülerinizi kullanmak zorunda olacağınızı da unutmayın. Mesela, veri toparlama, analiz etme ve platform oluşturma konusunda çabalarınızın olup, istikrarlı şekilde bunun devam etmesidir.

Paylaşımda niyetlerinde iyi olması gerekir. Dİjital çağda, ünvan ve hiyerarşiyi değil, yeteneklere odaklanmalısınız. Hiyerarşi elde etmek için, her türlü çıkar, oyunu yapanlar dijital bir kültürü oluşturamamız için bir engel oluştururlar. Bunları da siz, karar parametreleri, iklim, ortam ve kültürün oluşturduğunu da unutmamak gerekir.

Müşteri ihtiyaçlarını almak ve bunlara göre hareket etmek çok kıymetlidir ancak bunu sadece bu bazda okursak, Steve Jobs’un veya Henry Ford’un söylediği şekilde bir problem ile karşılaşırız. Müşteriler sizden daha fazla at isteyebilirler. Bu nedenle, dijital dünyada, onları dinleme yanında, müşteri ihtiyaçlarını veri ile ölçmeyi, deneyim içerisindeki verileri toparlamak durumundasınız. Anlamladıracağınız veriyi yine müşterinin deneyimini iyileştirmek için kullanmalısınız.

Özellikle veriye dayalı karar vermeyi kavramsal olarak ele alıp, kutsamamanızı öneririm. Bunları kavram olarak ele alıp, pratikten uzak bir noktadaysanız, statik olarak düşündüğünüz dünya bu kavramları kutsamayı bir alışkanlık haline dönüştürebilir.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını veri ile ölçün, bunları analiz edin, değerlendirin, teorik olarak değil, pratik olarak bunları yapın. Veriyi kutsadığınızda da, bunu sadece hiyerarşik olarak yükselme için kullanacaksınız. Veri anlam ifade ettiğini tekrar tekrar kontrol edin. Eğer verileriniz bir şeyi ifade etmiyor ve onları da kutsuyorsanız, kendi gerçeklerinizi de kabul etmiyor olabilirsiniz.

Tüm bu süreç içerisinde, mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece ve sadece çabalamanız, iyi niyetli olmanız, yetenekleri tek bir platformda birleştirme ve ortak bir vizyonda takımları birleştirme için adım atın.

Ortak bir platform oluşturmak, verileri bu ortak platformda tutmak, kimsenin hakimiyetini bu veri üzerinden okumamasını sağlamak, verilerin paylaşımlı şekilde değer yaratabilecek hale dönüştürülmesi, katma değerinizi arttırdığı gibi, ortak bir paylaşım kültürünü de oturtmanızı sağlar.

Ürün geliştiriciler ve IT sistemi sürdürülebilir kılanlar genellikle farklıdır. Zihniyet ve kültür olarakta farklılık gösterebilir. Silolarda ekipleri kaynaştırmak güç hale dönüşebilir. Monolitik yapılarınız, işlerin paylaşılamamasına sebep olduğunda da, işler sadece sizin mimariniz üzerinden geçeceği için, yapının engeli siz olursunuz.

Sistemi tıkayan noktada olanları yükseltmeye kalktığınızda da, işler daha da kötü hale dönüşür. Hırslar, makam, rütbe aşkları daha da derinleşebilir ve artık yeteneklerde ortadan kaybolur. Yetenekler konfor alanlarında karar vermeye başladığında, artık yetenek olmaktan da çıkabilir.

İşlerinizi birçok departmanda çokluyor ve ortak çalışma kültürünü yitiyor olabilirsiniz. Buradaki liderlik modeliniz, hizmetkar liderliğe dönmediği sürece, bu çevrimin içerisinden çıkmak gerçekten zordur.

Platform firmaları, platform ekonomileri yaratırken, iş modellerinin ölçeklenmesinde ağ etkisi üzerinden kullanırken, silolaşma iş modellerindeki ağ etkisini ortadan kaldırır.

Bu nedenle, bir işinizi, bir ekibinizi kutsamayın, kişilerinizi hiyerarşik düzenlerde öncüllemeyin ki, gerçekten bir takım oluşturarak, onları birlikte çalıştırarak, ortak veriyi, değeri, kültürü paylaşarak, ortak vizyona birlikte erişebilsinler.

Bu durum organizasyonunuz nasıl çalıştığı kadar kültür ile alakalıdır. Kültür yaratma ise, liderleriniz ile alakalıdır. Dijital işleri, iş modellerini, hiyerarşik zihniyet ile kurmanız güçleşir.

Amazon kültürünü oturtmak için, çok zorlu süreçlerden geçti. HIPPO ile ürüne ve fikre aşık oldu. Hatalar yaptı, hatalarından öğrendi. Sonunda Amazon kültürünü yarattı. Platform üzerinde çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiği için verileri tek bir platformda birleştiriyor.

Bu durumun, tüm dünyayı değiştireceği, dijital dünyada bu şekilde başarılı olacağını düşündüğü için, kendisine fikirden yeni bir iş modeli oluşturdu. O da Amazon Web Services. Tüm Dünyaya, dijital dünyada, paylaşımlı modeller ile neler yapabileceğini , verileri tek bir platformda toparlamanın gücünü göstermeye çalışıyor. Dünyanın tüm verilerinin tek bir platformda birleştirilmesi de daha büyük bir plan.

Kültür yaratmak için, davranışları da değiştirmek gerekir. İşbirliği, yaratıcılık, merak, uzmanlığı iş yapış içerisinde yoğurmak gerekecektir.

Kurumsal modeliniz değiştiğinde, bu kurumsal kültürünüzü değiştirecek, iş birliği, ekosistem kültürü hakim olduğunda da, daha çok takımlar işlerini yapacak, tek bir platform üzerinde çalışacaklar ve birbirlerine bağımlı olduklarını ve kollektif bir bilinç yaratmalarını gerektiğini daha çok anlayacaklar.

Çaba, gayret, rahmeti getirir. Ölçeklemeyi ancak bu şekilde yapabileceksiniz. Kişilerin korkuları, egoları, konfor alanları üzerinden tabloyu uzun dönemli okuyamazsınız.

Şebekelerin bu şekilde akıllanması, akıllı yönetimlere ve akıllı organizasyonlara ihtiyaç duyuyor. Bu akıl bireysel akıl değil, kollektif akıl. Birey üzerinden değil, takım üzerinden okunan bir dünya. Bireyler üzerinden ancak hiyerarşik öncülleyebilirsiniz ancak hem bireylere hem kurumlara zarar verir duruma gelirsiniz.

Konuları duygusal olarak ele almayın. Ortada problemler varsa, öncelikle kabul edin, sonrasında çaba göstermeye başlayın. Emin olun, ortak bir düzlem bulmak için çabaladığınızda, çabalarınız takdir edilecek ve bir noktada yine ortak bir noktaya geleceksiniz. Bu durum takım olmanızı ve ortak kültür oluşturmanızı kolaylaştıracak. Parçalayarak yönetmek, sizin için bireysel çıkar için iyi bir seçenek olduğunda, o zaman hiçbir zaman takım olamayacaksınız.

Dijital organizasyonlarınızda, platform iş modellerinizde, kültürü düzeltmeden, yeteneklerinizi kullanamazsınız. Çünkü dijital organizasyonunuz, platform iş modelinizde, platformunuzun bir parçasıdır.

--

--