Etiket

Ferhat Ünlükal
2 min readMar 21, 2023

Kapitalist dünyamızda, her şeyin bir fiyat etiketi var. Düzen kendisini oluşturuken, felsefesini de içerisinde getiriyor. Etiketleri her yerde kullanıyor. Etiketlemeyi çok seviyor.

Eğitim sistemlerini etiketliyor. Olayları etiketliyor. Etiketleyerek okuduğunda çok daha rahat okuma sağlıyor. Etiketler sadece ne değer verildiğini veya ne ile alakalı olduğunu gösteriyor. Bunun üzerinden de o etiketler üzerinden sorgulama yapılıyor.

Düzenden fayda sağlayanlarda, konfor alanlarında, detaylarına bakmadan etiketleyerek, dünyalarını anlamlandırmaya çalışıyorlar.

Bilgi devriminde içerikler önem kazanırken, kapitalist dünyanın etiketleri üzerinden yargılar, sadece ötekileştirerek yönetmek en kolay yöntem olarak ortaya çıkıyor.

Değişimi yönetmek, değişim liderliği ile mümkün. Her şeyin kolayına kaçmadan, etiketlemeden, dinleyerek, anlayarak, yaratılan yeni bir dünya.

Topluluklar olduğunda, konfor alanlarında, ego ile yıkananlar, çıkarlarından dolayı gerçeklikleri kabul etmekte zorlanır. Bunun üzerine linç kültürü gelişir.

Etiketlemeyi, maalesef etiketlemeden anlatılamıyor. Bir şeyi anlamak için o şeyin sizde olması gerekir. O zaman anlarsınız. Sizde olmayan bir şeyi anlamak ve derinlemesine görmek zordur.

Yaftalamakta bir çeşit etikettir. Sosyal olarak baskı unsuru olarak ta etiketler kullanıyor. İyi veya kötü olarak yapıştırılan etiketler üzerinden okuduğumuz dünyamız ile yeni bilgi çağını yönetmemiz mümkün değil. İnsan sadece kendi korkuları ile baş başa kalmamak için, diğerini işaret ediyor. Ancak sorumluluğu al ve o işaret ettiğin parmağın dışındaki 4 parmak seni gösteriyor.

Alabilecekleriniz için fiyat etiketleri kullanın ancak her şeyin para ile alınacağını da sanmayın. Etik, ilke ve ahlaki duruş, etiketlerin ötesindedir.

--

--

Ferhat Ünlükal

Fintek sektöründe deneyime sahip bir liderdir. İş dünyasında girişimcilik ve değer yaratma üzerine, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır​.