Girişimci ve Memur Kafası

Ferhat Ünlükal
3 min readJun 4

--

İnsan kendi birikimi ile olayları görür.

Aklını sevmesi ve hırsları onun sınavı olur. Bilgi birikimin o konudaki eksik olması, olayları kendi çerçevesinden yorumlamasına ve kendi fikrinin doğru olduğuna inanmasına sebep olur.

Hiyerarşik ve politik ortamlar, dinlemeyi anlamayı azaltarak, kabullenmeyi güçleştirir.

Somut sonuçlar ve bu sonuçların nasıl geldiğine göre realist ortamlar ise, geribildirim döngüsünün çalışmasına sebep olur. Bu gelişme, öğrenme, farkındalık ve liderlik ile ilgilidir.

Konulara hiyerarşik olarak çıkarlar gözünden bakıldığında, algı yönetimi bireylerin çıkarlarının öncüllenmesi, politikacıları ve katil fareleri yaratır.

Politikacıların bir denetimleri yoksa, algı mekanizması tamamıyla bozulmuş ve otofaji başladı ise, bunun geri dönüşü çok zordur.

Katil fareler kana doymazlar.

Kısa dönem politikacıların, somut sonuçlar üzerinden değil, algı oyunları ile yönetilen topluluklarda bu yöntem hiyerarşinin üstündekiler için güzel gözükür. Parçalayarak yönetmek, her zaman hiyerarşinin üstünün kısa vadeli çıkarlarını gözetir.

Ancak ticaret, gerçek para, müşteri değeri bu şekilde hareket etmez. Sanal dünyalardaki kendi içlerinde verilen, dükler, lordlar kamarasıdır. Herkes birbirini dük ilan etmiştir. Ancak tek bir gerçeklik ortadadır. Kral çıplaktır ve kimse görmek istemez.

Toplulukların içerisinde çok karşılaşılan ve algı körlükleri, bireyleri değil, kurumları ortadan kaldırır. Bireysel çıkarlar, topluluk çıkarlarının önüne geçer. Kısa dönemli çıkarlar, uzun dönemi ortadan kaldırır.

Peter Drucker’ın söylediği gibi “Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer.”

Algı bozucular, yine kabullenme yerine, bir suçlu aramaya çalışır ve hiyerarşik yapılarda algı bozulmuşsa, ilacı hızlı bulunur ancak yanlış ilaç alındığı için sadece ölüm hızlanır. Bireysel kazançlar sağlanır, topluluk kazancı ortadan kalkar.

WIIFM radyolarının frekansları bozulduğu için, takımlar bu amaç içerisinde, kendilerine ne vaat edildiğini bulamazlar.

Takımlar, takım olmaktan çıkarlar. Çünkü liderler, lider olarak görev yapmamayı seçmişlerdir. Yöneticiler kendi çıkarlarını öncüllenmek ve kendi bilgi birikimleri ve çıkarları doğrultusunda olayları manüple etmeye çalışmaktadır.

Hiyerarşik yönetimlerde hiyerarşinin tepesindekiler bunu parçalayarak yönetmek için fırsat olarak değerlendirildiğinde, yine kendi çıkarlarını öncüllemiş ancak liderlik, hizmetkar liderliği bırakmış olurlar.

Politikacılar ve siyasetçiler, liyakati ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. O nedenle daha hiyerarşik yapılarda bürokratlara, daha ticari kuruluşlarda girişimcilere, büyük ticari yapılarda değişim liderlerine ihtiyaç duyarsınız.

Eğer teknolojik yeni iş modellerini tetiklemek gibi bir amacınız varsa, girişimci kafasına ihtiyaç duyarsınız.

Memur kafası ile girişimci olamazsınız. Çünkü bu bir zihniyet konusudur.

Memur kafası ile kendi birikiminiz kadar olayları görüp, somut çıktılarda geri bildirim döngülerini de çalıştırmadığınızda, hiyerarşinin içerisinde manüplasyon yapabilirsiniz. Ancak lider ve hizmetkar lider olmadığınız sürece değişimi tetikleyemezsiniz.

Hayat sizin nereden baktığınız ile alakalıdır. Eğer siz manüplasyon ile çıkar elde ediyorsanız, o zihin haritasını her zaman çalıştırmak isteyeceksiniz. Eğer gerçek değer ve ticaret üzerinden iş yapıyorsanız, o zaman gerçek müşteriyi, değeri anlamak ve geribildirim döngüsünü çalıştırmak durumundasınızdır. Dinlemek, anlamak, öğrenmek ve farkındalık sizin pusulanız olur.

Girişimcileriniz ile memurlarınızı ayırın ve aynı yerde hangisi ağır basarsa, kurumunuz ona döner.

--

--

Ferhat Ünlükal