Sürdürülebilir Girişimcilik

Ferhat Ünlükal
3 min readMay 22

--

Bir girişimde dikkat edilmesi gereken en önemli konu sürdürülebilir olması ve tekrarlı gelirler üretebilme yeteneğidir.

Bunun yanında girişimlerin, dünyayı ne kadar sürdürülebilir kıldığına bakmak gerekiyor. Yeni iş modellerini sürdürülebilir yenilikler ile nasıl uyumlu hale dönüştüreceğiz.

İnsanoğlu kendi hırs ve egoları yüzünden bir tüketim toplumu yarattı ve sanayi devrimi bu tüketim toplumu üzerine yükseldi. Bugün daha az girdi harcayarak, insanların hayatlarına dokunmaktan bahsediyoruz. Ancak aklımız sanayi devriminin oyuncaklarında ve o oyuncakları yaparak girişimci olacağımızı düşünüyoruz.

Ekolojik dengenin bozulmasına çok dikkat etmedik, yoksulluk ve sosyal adalet umurumuzda bile olmadı. Ama bunun bu şekilde gidemeyeceği ortada ve artık tutumlu yenilik yapmak zorundayız.

İş modeli yenilikleri bu konuda bize bir miktar yardımcı oluyor.

İş modelini kurmakta bir başka uzmanlık gerektiriyor.

Sürdürülebilir girişimler, yenilikleri ve yeni yönetim anlayışını iş modeli odağında birleştiriyor.

Değişime göre, değer zincirini yeniden tanımlamak, yeni iş modeli oluşturmak ve yeni değer önerisi sunmak, sürdürülebilir girişimcilerin ana odak noktasıdır. İş modeli analitik bir çerçeve içerisinde analiz edilerek, olasılıkların en optimum şekilde hayata geçirilme sanatıdır.

İş modeli teknolojik, stratejik ve ekonomik değer arasındaki optimum noktadır. Bu nedenle sadece teknoloji ve ürün konuşmak, iş bakış açısını ortadan kaldırdığında, iş modeli oluşmaz. Kendi içerisinde başarılı bir ürün geliştirme bile olsa, toplamı başarısız olur.

İş modeli yeniliğinde, kısıtlı kaynaklar ve az sayıda geliştirilen yetenekler en büyük engellerdir. Bunu arttırmanın en temel yolu, girişimci kültürü desteklemekten geçer.

Sürdürülebilirlik iş modelinde ve işin felsefesinde gizlidir. Özellikle ürün odaklı olmak, ürünü yapmak olarak algılandığında, öncelikle yapalım sonrasına bakılır noktası, nedeni ve niçini bilinmediği için, sürdürülebilir bir iş modelini oluşturamaz. Bu da sürdürülebilir bir girişimciği de baltalar.

Sürdürülebilir girişimlerin oluşturulmasında, girişimcilerin karakterleri, yaklaşımları, pazarın dinamikleri de önemli etkenlerdendir.

Yeniliklerin pazar konumlandırmaları ve giriş stratejileri de başarıda bir o kadar önemlidir. Ürün ve teknoloji firmaları, ürünlerini oluşturduğunda, onları almak için sıraya girecek müşteri kitlesi olduğunu varsayar. Çünkü fikir güzeldir. Ancak gerçekten tam da böyle olmaz. Çoğu kez, pazara, müşteriye göre, pivot etmek ve girişimci gibi davranmak gerekir. Hata yapmak ve hatalarından hızlı öğrenmek girişimcilerin en önemli meziyetlerindendir.

Müşteri beklentilerin karşılanması, süreçlerin doğru yapılandırılması, tedarik süreçlerinin etkili yönetimi, pazar başarısı için öncül faktörlerdendir.

Etkin şekilde yönetmek için optimizasyon şarttır. Her şeyi yalın ve anlaşılabilir hale dönüştürmek, herkesin aynı noktaya bakmasını sağlar. Özellikle ekiplerde bu konuya çok dikkat göstermelisiniz ve moderatör gibi bunu anladık şeklinde teyid etme ihtiyacınız oluşabilir. Bu şekilde optimal ve etkin bir zemin yaratabilirsiniz.

Süreçler ile paydaşların doğru şekilde orkestra edilmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelinin anahtarıdır.

--

--

Ferhat Ünlükal