Yapay Zeka ile Kobi Bankacılığı

Ferhat Ünlükal
3 min readMay 23

--

Kobiler erişilmesi ve yönetilmesi zor müşteri kitlelerinden. Hem ticaret ile uğraşıyorlar hem de teknolojik yetkinlikleri daha düşük ancak en fazla finansal demokratikleşmeye ihtiyaç duyan segment.

Pazar olarak bu segmente ulaşmaya çalışan birçok FMCG firması bulunuyor. Veri merkezli olarak bu süreçleri yönetmek bir değer katarken, istatistiki değer ile stratejileri, hiper özelleştirilmiş yapılar ile de doğru aksiyonları tanımlama şansına sahip olunabiliyor. Bu nedenle bu segmentin veri analitiği, verinin ölçeklenmesi, ticaretinin içerisinde veri ile ölçeklenmesi bir anlam ifade edebiliyor.

Kobi segmentinin en temel ihtiyacı, öncelikle mali ihtiyaçlar ve pazarlara göre temel ödeme ihtiyaçlarının karşılanması. Ancak kobi segmentinin operasyonel işletimi de ölçeklemenin önündeki en büyük problem. Çünkü, kobi segmenti B2B bir karakteristik gösteriyor olsa da, ölçek anlamında da B2C’nin karakteristiklerini de içerisinde barındırıyor.

Özellikle nakit yönetimi bu segment içerisindeki en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü küçük işletmeler, karsızlık nedeniyle batmıyor ancak nakit akışından dolayı batan çok işletme var. Bu ölçekleme problemi ile para akışını yönetme probleminin iç içe geçmiş hali. Bir ayağı küçük bir işletmenin Yapay Zeka ile CMO’su Pazarlama direktörü olmaya giderken, nakit akışının yönetimi ile Yapay Zeka ile CFO yaratmaya gidiyor.

Kobi bankacılığının en temel anahtarı, müşteri tarafında platform üzerinde yapay zeka ile bir CFO yaratabilmek. Bunun için ciro ve nakit akış bilgisine izinli olarak erişmek. Bugün açık bankacılık ve PSD2 bu engelleri ortadan kaldırıyor ve bunu daha yapılabilir kılıyor.

İşletmenin kendi işletiminden kaynaklı olarak oluşan alacak ve verecekleri, faturaları ve fişleri, mali kayıtları, muhasebe kayıtları belli bir platformda toparlandığında, bunun içerisinden gelecek ödemeler, açık bankacılık ile bunların gelip gelmediği, geldiyse, yapılacak ödemelerin nasıl ve hangi bankadan yapılacağı, paranın hangi banka veya bankalarda toparlanması, ödemeler için yeterli bakiyenin olup olmadığı, yoksa servis bankacılığı ile en uygun hangi kredinin alınabileceği, kredinin saniyeler içerisinde çıkartılarak, ödemelerin yapılması ve işletmenin sorunsuz şekilde finansal sağlığına kavuşarak devam etmesini sağlamak amaçlanmalıdır.

Bunun yanında, vadeye ve mevduatın büyüklüklerine göre, otomatik olarak işletilebilir Robo danışmanlar ile paranın yürütülebilmesi de, yapay zeka destekli kobi bankacılığı platformlarının vereceği hizmetlerden olacaktır.

Bugün pekçok banka bu vizyona benzer vizyonları ortaya koymak ile birlikte, ticaret hayatının içerisindeki çeşitlilik ve kapsayıcılıktan dolayı bunların bir platform olarak yürütülmesindeki avantajlarda unutulmamalıdır.

Platform işletmeciliğinin çok hızlı geliştiği Fintek dünyasında, müşteriye ulaşmak için mobil uygulamalar, davranışlarını anlamak ve müşteriye uygun ürün ve hizmetleri sunmak için veri analitiği, en iyi modelleme ve özel çözümler oluşturmak için yapay zekayı kullanmak, Fintek ekosistemine büyük katkılar sağlayacaktır.

Fintek dünyasının en büyük dilemması da, teknoloji dünyasından gelenlerin, ürün ve servisleri oluşturması ancak bunu ölçeklenmesindeki güçlüklerdir. Ölçeklemedeki en büyük problem, veriye dayalı ve tekrarlı müşteri akışının hesaplanamasıdır. Bu Facebook, Google, Amazon gibi bigtechlerde çok daha iyi yapılırken, finansal hizmetlerde aynı ölçek yakalanamamıştır. Bigtech ve Fintek tartışmaları da buradan gelmektedir. Sonuç itibarıyla, hepsi ekosistem noktasında kitlenmektedir.

Geleceğin kobi bankacılığı yapay zeka ile birlikte,küçük işletmelerin yapay CFO’larını oluşturabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

--

--

Ferhat Ünlükal